Instagram

   

 

Kapcsolat

Nino Jewelry
ninoekszer@gmail.com

Akciós termékek

Ár 8 500 Ft
Készleten
Ár 8 500 Ft
Készleten

 

 


» ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Nino Jewelry webáruházból történő vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és szolgáltatásunkat abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden ponttal egyetért. Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, tárolásra, magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar

A szerződés hatályba lépésének ideje: 2015. január 28.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Nino Jewelry webáruház Békefi Nikolett egyéni vállalkozó (székhelye: 2360 Gyál, Táncsics M. utca 101..; adószám: 66954381-1-33) www.ninojewelry.hu internetes oldalon elérhető divat kiegészítőket,  bizsu-ékszereket, nyakláncokat, karkötőket, órákat, fülbevalókat és egyéb design kiegészítőket forgalmaz.

Békefi Nikolett egyéni vállalkozó mint Szállító és a Vevő között a webáruházban történő megrendelés Szállító által történő visszaigazolásával szállítási szerződés (a továbbiakban: Szállítási Szerződés) jön létre a jelen feltételek szerint.

Békefi Nikolett egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szállító) a webáruház üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

Cég adatok:

Webáruház üzemeltetője: Békefi Nikolett egyéni vállalkozó, Nino Jewelry

Kapcsolattartó személy neve: Békefi Nikolett

Székhely:  2360. Gyál, Táncsics Mihály utca 101.

Adószám: 66954381-1-33

Közösségi adószám: HU6695381

Kibocsátó okmányiroda megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala 

Elektronikus elérhetősége: ninoekszer@gmail.com

Nyilvántartási szám: 41464887

Számlavezető bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11773119-00601151-00000000

Fő tevékenység: 479102, Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-82105/2014

 

A tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Cégnév: Bohemiasoft s.r.o.

Székhely: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice

Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice

Kapcsolattartó: Kácsor Attila

E-mail: info@eshop-gyorsan.hu

Telefonszám: +36 21 2526800

 

2. A SZERZŐDŐ FELEK ADATAI

 A Szállítási Szerződés Békefi Niklett egyéni vállalkozó mint Szállító és a webáruházban megrendelést leadó személy mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között jön létre. A Szállító kizárólag a www.ninojewelry.hu internetes oldalon leadott, a termékkatalógusból kiválasztott termékek vonatkozásában, a megrendelés feltételeinek megfelelően elküldött megrendelések teljesítéséért felel.

 A Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat, és a Szállító ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás, valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.  A Szállító a hibás vagy valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni. A Vevő a megrendelés és vásárlás során megadott adatai kezeléséhez jelen szerződéssel a Szállító Adatkezelési Szabályzatában foglalt feltételekkel hozzájárul.

 

3. FORGALMAZOTT TERMÉKEK

A www.ninojewelry.hu internetes oldalon Szállító divat kiegészítőket,bizsu-ékszereket, nyakláncokat, karkötőket, órákat, fülbevalókat és egyéb design kiegészítőket forgalmaz.

 A forgalmazott termékek anyagösszetétele: Felhívjuk figyelmét, hogy egyes fémből készült kiegészítők bőrrel való érintkezés során allergiás reakciót válthatnak ki.  Bizonyos kiegészítők vízzel és hővel való érintkezést követően elszíneződhetnek, ezért óvja azokat a melegtől és csapadéktól.

A termékek színe kismértékben eltérő lehet azok valódi színárnyalatától, mely függ az adott monitoron megjelenő beállításoktól. Ezekért az esetleges pontatlanságokért felelősséget nem vállalunk.

 

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Árak

A megrendelhető termékek ára a www.ninojewelry.hu internetes oldalon található termékkatalógusban kerülnek meghatározásra. A termékkatalógusban feltüntetett árak a termékeket terhelő valamennyi adót, járulékot tartalmazó végső fogyasztói árai, amelyek érvényessége minden esetben az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.

A termékkatalógusban feltüntetett ára a szállítási költséget nem tartalmazza. A megrendelt termékek szállításának díját a Vevő köteles megfizetni a termék árának megfizetésével egyidejűleg.

 A Szállító a Vevő által megrendelt terméket minden esetben a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja a Vevő részére.

A Vevő megrendelésének módosítása esetén a módosított megrendelés a módosítás időpontjában érvényes kondíciókkal kerül teljesítésre.

A Vevő házhoz szállítás esetében a termék árát és a szállítás díját a megrendelést követően átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal-on keresztül történő fizetéssel, vagy a megrendelt termékek kézhezvételekor postai utánvéttel (készpénzben) köteles kiegyenlíteni. 

A megrendelés és annak visszaigazolása

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

 A Nino Jewelry webáruház rendszere minden érvényes megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelés jóváhagyását követő oldalon, illetve a Vevő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. A Vevő tudomásul veszi, hogy kizárólag ezen rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.

 A Szállító a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza, amely visszaigazolással létrejön a felek között a szállítási jogviszony. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a fent meghatározott határidőn belül nem történik meg, úgy a Vevő szabadul ajánlati kötöttsége alól. A Szállító a megrendelést a szállítási feltételekben megadottak szerint teljesíti.

 Az áru átvétele, a vásárlástól való elállás

A Vevő vállalja, hogy a visszaigazolt megrendelésben feltüntetett, és az általa megadott címre kiszállított árut átveszi, és annak ellenértékét maradéktalanul megfizeti. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kiszállított árut neki felróható okból nem veszi át, úgy az ebből eredő kárt és költséget köteles a Szállító részére megfizetni.

A megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. egyetemes szolgáltatásain keresztül juttatjuk el címére. A küldemény átvételekor minden esetben ellenőrizze annak sértetlenségét, majd ha mindent rendben talált, aláírásával hagyja jóvá annak teljesítését. A küldemény tartalmazza a számlát, az elállási tájékoztatót, valamint a termékek rövid leírását.

Amennyiben a kézbesítéskor nem tartózkodik szállítási címén, a küldemény értesítőjével veheti át a csomagot a megadott Posta címén, a megjelölt időtartamon belül.

 A Vevő a természeténél fogva visszaszolgáltatható termékek esetében jelen szerződéstől és ezzel a vásárlástól 14 (tizennégy) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő köteles megtéríteni, egyéb költség azonban a Vevőt nem terheli. A Szállító a visszaszolgáltatott termék Vevő által korábban megfizetett árát köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

 

5. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK, PANASZKEZELÉS

A Nino Jewelry webáruház vásárlásával kapcsolatos információkat a webáruház "Vásárlás" menüpontja tartalmazza.

A Nino Jewelry webáruház szállításával kapcsolatos információkat a webáruház "Szállítás menete" menüpontja tartalmazza.

A Vevő a Szállító teljesítésével kapcsolatos panaszát az ninoekszer@gmail.com e-mail címen, közölheti. A Szállító a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt.

 

6. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

Jelen szerződés a Vevő megrendelésének Szállító általi visszaigazolásával lép hatályba.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A módosítás jogát fenntartjuk, melyről minden esetben aktuálisan honlapunkon tájékozódhat. Az esetleges módosítás a korábbi vásárlásokra visszamenőlegesen nem vonatkozik.

A Nino Jewelry webáruház oldalának böngészésével, valamint vásárlás esetén automatikusan elfogadja a webáruház általános szerződési feltételeit és adatkezelési elveit.

MmQ5YjI